logoZUSSsymbooldef.jpg

Leeshond

Voorlees Maaike en Perro Heit en Mem.jpg

Kinderen kunnen om wat voor reden dan ook moeite hebben met lezen. Dit kan onder andere zijn door een taalachterstand, dyslexie of een belemmering vanuit een stoornis of handicap. Vaak blijven resultaten achter op leeftijdsgenoten en worden de kinderen constant geconfronteerd met de fouten die ze maken. Dit levert stress, faalangst en weerstand op tijdens het lezen en met name het voorlezen thuis of in de klas. Toch wordt er vaak geadviseerd zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ te maken om uiteindelijk tot een leesniveau te komen waarop de kinderen zich kunnen redden in de maatschappij.


Het lezen met een leeshond kan de oplossing zijn voor uw probleem. Een sessie met de leeshond betekent aandacht voor het kind zonder een waardeoordeel. Tijdens de sessies wordt er aandacht besteed aan het technisch lezen op woord- en tekstniveau. Er worden oefeningen met de hond afgewisseld met leesoefening voor uw kind!

De leeshond ligt rustig bij uw kind en zal het kind niet wijzen op fouten of op het leestempo tijdens het voorlezen. Doordat de hond je waardeert zoals je bent groeit het zelfvertrouwen en het leesplezier, waardoor ook de resultaten weer met stapjes vooruit zullen gaan!