VIDA weerbaarheidstraing

logoZUSSsymbooldef.jpg
depositphotos_104960268-stockvideo-grote

VIDA Weerbaarheidstraining

Heeft jouw zoon of dochter moeite om voor zichzelf op te komen? Mag hij of zij wat meer ruimte innemen? Of is er juist regelmatig sprake van conflicten met andere kinderen? In al deze gevallen is VIDA een goede training! VIDA is een weerbaarheidstraining gebaseerd op theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Water-training. De training laat jouw kind lichamelijk ervaren wat er nodig is om de balans te vinden tussen het gehoor geven aan de eigen grenzen en de verbinding met de mensen in de omgeving. In +/- 8 sessies helpen we jouw kind op weg naar meer zelfvertrouwen en een beter zelfinzicht.

Wat houdt Weerbaarheidstraining VIDA in?

In VIDA wordt de hond doelgericht ingezet in een begeleiding of therapie. In deze vorm van begeleiding speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol. Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd contact te leggen met de hond. Kinderen worden op hun eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van deze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.

Er zijn een aantal belangrijke begrippen uit de haptonomie en de filosofie van Rots&Water, die afhankelijk van de specifieke hulpvraag, in meer of mindere mate aan bod komen:

  • Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.

  • Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.

  • Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.

  • Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).

  • Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

Vida kan hulp bieden bij de volgende klachten/problemen: concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbaar lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme (ASS) en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedingsvragen.


Deze informatie is afkomstig van: www.pets4care.nl