logoZUSSsymbooldef.jpg

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstreken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zuss coaching maakt voor haar website en de websites gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en maken geen inbreuk op uw privacy. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.
 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres dat u kunt vinden op de contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan nemen wij telefonisch contact met u op om te verifiëren dat de aanvraag ook echt van u komt.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via het e-mailadres dat u kunt vinden op de contactpagina.

© 2019  Zuss coaching.