logoZUSSsymbooldef.jpg

Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST

 • Een afspraak kan schriftelijk of mondeling worden gemaakt met Zuss kinder- & opvoedcoaching. De overeenkomst is bindend wanneer naam, adres, telefoonnummer en datum is doorgegeven voor de sessie(s).

 • Bovenstaande is ook van kracht na voortzetting naar aanleiding van het kennismakingsconsult.

 • Na aanmelding ontvangt u de factuur die binnen 14 dagen moet worden voldaan. Indien dit niet gebeurt heeft Zuss kinder- & opvoedcoaching het recht om de sessies niet te vervolgen.

 • Tijden van de sessies worden in overleg met de bevoegde of instelling afgesproken.

IN AANMERKING KOMEN

 • Zuss kinder- & opvoedcoaching bepaalt of een cliënt in aanmerking komt voor de sessies, dit kan naar aanleiding van het kennismakingsconsult zijn.

 • Wanneer de cliënt gevaarlijk gedrag laat zien naar de begeleider en hond toe heeft Zuss kinder- & opvoedcoaching het recht de  sessies niet te vervolgen.

 

SESSIE ANNULEREN

 • Wanneer een sessie door Zuss kinder- & opvoedcoaching wordt afgelast kan deze worden ingehaald.

 • Gereserveerde tijd die niet 24 uur van te voren is afgemeld wordt toch in rekening gebracht.

 • Afzegging van de sessie moet 24 uur van tevoren telefonisch of per email worden doorgegeven.

 • Bij langdurige ziekte van de cliënt, begeleider of hond kunnen er in overleg nieuwe afspraken worden gemaakt.

 • Bij overlijden van cliënt, begeleider of hond wordt het lesgeld terug gestort.

 • Wanneer u wilt stoppen tijdens de lessen is restitutie niet mogelijk.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Zuss kinder- & opvoedcoaching is niet aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de cliënt of omgeving.

 • Zuss kinder- & opvoedcoaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.

 • Zuss kinder- & opvoedcoaching is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de hond.